Relationer sköter sig inte själv? eller skötselanvisningar för relationer

Logga in

Logga in eller skapa ett konto nedan.

Landsväljare

Välj land och valuta bland flaggorna nedan.
  • Sweden
  • Europe
  • Germany
  • UK
  • USA
  • Europe
  • Outside Europe

Momsväljare

Välj att visa priser med eller utan moms.
Relationer sköter sig inte själv?

Relationer sköter sig inte själv?

...eller skötselanvisningar för relationer. Människor är relationella flockdjur, ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv naturligt och avgörande för vår överlevnad. En del ingår i en större flock andra i en mindre, antalet är inte avgörande utan det är kvalitén på relationerna som har betydelse för vår hälsa.

Det finns tydlig evidens för att socialt stöd och relationer är avgörande för vårt välbefinnande. I dag finns t o m kunskap om att relationer har en större påverkan på överlevnad än bl.a. kost och motion! Kontroversiellt kan tyckas men vid närmare eftertanke är det inte alls konstigt. Tänk efter, ofrivillig ensamhet och isolering där ingen annan människa naturligt finns att tillgå för känslomässigt stöd eller vardaglig samvaro! Eller, tänk på all den energi som går åt till destruktiva och konfliktfyllda relationer. Visst, påverkas vår hälsa av dåliga relationer och otillräckligt socialt stöd!

För att citera psykiatrikern Robert Waldinger. ”The surprising finding is that our relationships and how happy we are in our relationships has a powerful influence on our health,” said Robert Waldinger, director of the study, a psychiatrist at Massachusetts General Hospital and a professor of psychiatry at Harvard Medical School. “Taking care of your body is important, but tending to your relationships is a form of self-care too. That, I think, is the revelation.” Jag, instämmer, det är en form av uppenbarelse (revelation) eller i alla fall avslöjande fakta. Det är också gammal kunskap, något vi alla vet, just för att vi är relationella flockdjur! Utifrån forskningen kan vi därför dra följande slutsats: Om vi både tar hand om vår kropp och våra relationer, Wow! Då mår vi som allra bäst!

Det för oss vidare till två viktiga frågor: Hur väl tar du hand om dina relationer och hur gör du när du tar hand om dina relationer? På ett övergripande plan vågar jag påstå att vi alla har hemläxa att göra på relationsområdet. Det finns en tendens att allt för ofta ta för givet att våra relationer till andra ska ”fungera”, en slags missuppfattning om att relationer sköter sig själv. I sammanhanget för tankarna mig till filosofen och psykoanalytiker Erich Fromm och hans klassiker ”Kärlekens konst” från år 1956. Likt Erich Fromm menar jag att kärlek och relationer är en konst, på samma sätt som det är en konst att leva. Vill vi bli goda älskare, föräldrar, vänner, kollegor måste vi bete oss på samma sätt som när vi vill lära oss vilken annan konst som helst, t e x musik, måleri eller idrott. Enligt Fromm behöver inlärningen av en konst delas upp i teori och praktik. Den teoretiska kunskapen om relationer är ofta låg för att inte säga obefintlig. Relationskunskap borde rimligen finnas som ett obligatoriskt ämne på schemat i skolan. Sverige säger sig vara ett forskningssamhälle, då än mer självklart att prioritera kropp och relationer i skolan, för ni har väl inte glömt bort slutsatserna från Harvardstudien. Utöver teoretisk kunskap om relationer behövs även engagemang och koncentration. D v s vi måste vilja ägna oss åt konsten att älska och vårda våra relationer. Däri finns enligt Fromm en utmaning som vi alla kan känna igen, vi har så mycket annat som engagerar oss, som vi lägger ned tid och koncentration på; framgång, pengar, konsumtion, prestige, status, makt…

Den praktiska delen av relationskonsten grundläggs redan fosterstadiet, när barnet tar sitt första andetag är hen redo att vara i relation. I de allra flesta fall får vi träna praktiskt med våra omvårdnadpersoner, vi lär oss om kärlek och relationer och rustar oss för mogna relationer i vuxen ålder. Men likt alla konstarter blir vi aldrig fullärda, det finns alltid något mer att förstå om sig själv eller andra. För att bibehålla goda relationer måste vi öppna oss och tala med varandra, tystnad eller undvikande är gift för relationer. Vi behöver prata med och lyssna på varandra innan klyftorna blir för stora, inom familjer, på arbetsplatser… Vi måste också vara modiga och ägna oss åt självkritik, att fråga oss själva – Hur kan jag ändra på mig? … och låta bli att gå i fällan att endast kräva förändringar av andra. Vi behöver medvetet fördela och prioritera vår tid och energi på olika former av relationer – barn, partner, vänner, arbete och intressen – och undvika att en enda blir den som kväver alla andra. Min förhoppning är att 2018 bli ett gott och relationellt hälsosamt år!

Maria M Källberg

Extramaterial, referensen och källor:

För er som är intresserade av relations – och välbefinnandeforskning hänvisas till den unika och spännande Harvardstudien som pågått i närmare 80 år! Vad gör att vi blir lyckliga och mår bra genom livet? Om du tror det är berömmelse och pengar, så är du inte ensam, men enligt psykiatrikern Robert Waldinger, så har du fel. Han är ansvarig för en studie som pågått i mer än 75 års tid, som handlar om vuxenlivets utveckling, och han har tillgång till unik data om sann lycka och tillfredsställelse. I detta tal delar han med sig av tre viktiga slutsatser från denna studie, men ger även lite praktiska råd, lika gamla som gatan, om hur man får ett bra, långt liv.

Följ länken nedan till Robert Waldingers TED TALK – Hur får man ett bra liv? Slutsatser från den längsta studien om lycka. Investera 12:44 minuter till reflektion och eftertanke: TILL TED TALK

Att läsa om Harvardstudien: TILL STUIDEN

Läsvärt är psykologiklassiker ”Kärlekens konst” av Erich Fromm.

Erich Fromm inleder sin bok Kärlekens konst med dessa ord. "Är kärleken en konst? I så fall kräver den insikter och målmedvetna ansträngningar. Eller är kärlek endast en angenäm sensation, en rent slumpartad upplevelse, någonting man råkar ut för om lyckan är god. Denna lilla bok utgår från det förra antagandet, men de flesta människor i våra dagar skulle säkert bestämma sig för det senare." Denna klassiker behandlar kärleken och relationer i alla dess former: i parförhållanden, mellan föräldrar och barn, kärleken till andra människor och kärleken till Gud. Enligt författaren är kärleken det mest tillfredställande svaret på den mänskliga tillvarons problem. Kärleken är ett sätt att förhålla sig till världen och medmänniskorna, den är en aktiv vilja hos människan och en slösande livskraft.

Erick Fromm hade många strängar på sin lyra, i dag än mer aktuell utifrån sina tankar och skrifter om psykologiska förklaringar och förståelse för tillkomsten av auktoritära, odemokratiska massrörelserna – såsom nazism och andra extrema rörelser som hotar vår demokrati. Lästips: Flykten från friheten (1945)

Psst… Vi vill bara tipsa om ekologisk hudvård, ekologisk massageolja, ekologisk handsprit och annat från Care of Gerd!

 


Det finns ännu inga kommentarer till detta inlägg.
Namn:
E-postadress (publiceras ej):
URL/bloggadress:
Ange koden qYHnzK:
Kommentarer:
Fortsätt »

MARIA MOODY KÄLLBERG Leg. Psykoterapeut med systemisk relationell inriktning. Maria är verksam som terapeut, coach, utbildare och handledare. Hon är även verksam som licenserad konsult inom området personlighetsprofiler och grupputveckling

Kontakt:Mail:maria.k@natverkskompaniet.se

www.natverkskomapniet.se Publicerat: 2018-01-14
Vad är lycka?

Vad är lycka?

Att få sitta och meditera med en kopp kaffe i handen på en bergklack eller stubbe i skogen slår det mesta.
Ida Kjos favoriter!

Ida Kjos favoriter!

När vi går från höst till vinter så behöver vi tänka till om vilka produkter vi använder. I Norden blir huden lätt fuktfattig varpå man lätt kan uppleva att huden blir torr och fnasig. Här visar Ida Kjos hennes favoriter för att möta vintern med en hud i balans.